Deli Nature - Delikatesi iz prirode

Deli Nature Hobi linija je bogat spektar peooizvoda za sve hobi životinje kao što su pilići, fazani, ptice koje ne lete, zečevi, koze, ovce ... i konji. Sastavljena je sa najvećom pažnjom i od najboljih sastojaka da zadovolji posebni potrebu u ishrani ovih životinja tokom različitih razvojnih faza. Nekoliko prizvoda su obogaćeni enzimima da bi poboljšali varenje granula.