56 Inostrane zebe SUPER je visoko kvalitetena mešavina se visokim procentom žutog pancijuma.

Sastav

Žuti panis 62%, belo proso 14 %, Semenke za kanarince 10%, crveno panis 5%, crveno proso 4%, crveno proso 4%, japanski milet 3% niger 2%,