PREMIUM – PAPIGE

 

je kompletna i balansirana hrana obogaćena voćem i zadovoljava potrebe u ishrani vaše papige

 

Sastav

Semenke i žitarice