Hrana za piliće sa celim kukuruzom  je tradicionalna mešavina za koke nosilje

 

Analiza

Neprerađeni protein 10%, neprerađena masnoća 3%, minerali 1,5%, neprerađena celuloza 2,5%,