Hrana za piliće sa izlomljenim kukuruzom  je tradicionalna mešavina za piliće koji nose jaja

 

Analiza

Neprerađeni protein 9,5%, neprerađena masnoća 3,5%, minerali 1,5%, neprerađena celuloza 2,5%,